Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Tư ngày 30/08/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Tư ngày 30/08/2017

Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải .8 53 16
Giải .7 226 549
Giải .6 7444
9216
5883
2122
8963
3121
Giải .5 3877 0225
Giải .4 91982
44593
99111
51580
09839
69578
48395
14994
91853
08994
52853
32674
33332
64773
Giải .3 52748
73666
30950
12749
Giải .2 66484 47763
Giải .1 73014 29906
Đặc Biệt 229215 993423