Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Tư ngày 04/10/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Tư ngày 04/10/2017

Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải .8 57 57
Giải .7 587 861
Giải .6 1711
5678
8431
5685
7564
8435
Giải .5 1818 6043
Giải .4 48460
56836
18234
45897
72808
46317
08422
62522
85797
85066
29869
74929
59807
25011
Giải .3 50411
09618
85415
11830
Giải .2 84973 99907
Giải .1 93753 08499
Đặc Biệt 251887 884392