Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Tư 22/11/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Tư 22/11/2017

Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải .8 80 46
Giải .7 987 599
Giải .6 2175
0490
1568
4778
3719
7224
Giải .5 5620 2757
Giải .4 16416
67796
18742
30987
21627
20301
40898
94301
78345
51814
38550
03055
00003
46835
Giải .3 74275
74324
35524
54582
Giải .2 06323 65660
Giải .1 54857 41051
Đặc Biệt 331290 690149