Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Sáu ngày 29/09/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Sáu ngày 29/09/2017

Gia Lai Ninh Thuận
Giải .8 58 26
Giải .7 784 512
Giải .6 3098
8133
1619
9576
7118
8142
Giải .5 4678 9910
Giải .4 14616
87837
01195
20261
40290
10870
24596
67396
19469
62761
81633
41935
40454
09912
Giải .3 45746
40456
01985
57471
Giải .2 96444 64167
Giải .1 23048 20614
Đặc Biệt 789299 780699