Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Sáu ngày 22/09/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Sáu ngày 22/09/2017

Gia Lai Ninh Thuận
Giải .8 84 78
Giải .7 526 379
Giải .6 4091
4831
6655
3333
5014
3744
Giải .5 5854 4207
Giải .4 84165
16276
98642
66665
95795
45804
44824
21951
43233
38849
54610
20277
60068
12076
Giải .3 55153
26608
08546
28175
Giải .2 02122 63182
Giải .1 70783 95315
Đặc Biệt 136737 636066