Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Sáu ngày 17/11/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Sáu ngày 17/11/2017

Gia Lai Ninh Thuận
Giải .8 58 66
Giải .7 361 613
Giải .6 4325
7190
1735
5277
7981
4012
Giải .5 7838 3957
Giải .4 45537
76383
10169
18483
28570
42934
39755
36766
64361
98547
48873
14757
64425
68211
Giải .3 89825
10091
53955
03126
Giải .2 65880 82685
Giải .1 74557 93535
Đặc Biệt 640891 292381