Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Sáu ngày 13/10/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Sáu ngày 13/10/2017

Gia Lai Ninh Thuận
Giải .8 18 29
Giải .7 553 567
Giải .6 7772
8827
4040
1510
9344
3805
Giải .5 5934 9914
Giải .4 39114
65634
04344
12906
39077
01060
78145
34063
49812
73084
63198
43487
68154
17031
Giải .3 62301
29767
00640
26333
Giải .2 62002 25120
Giải .1 15033 62105
Đặc Biệt 338435 020031