Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Năm ngày 21/09/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Năm ngày 21/09/2017

Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải .8 40 92
Giải .7 935 935
Giải .6 5168
0837
4239
9100
5134
4892
Giải .5 3484 2258
Giải .4 26086
93244
09813
07112
31165
77351
68435
72803
85974
94700
37326
12457
45471
84547
Giải .3 35846
55564
54905
48453
Giải .2 96447 60724
Giải .1 52904 60672
Đặc Biệt 408318 872716