Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Hai ngày 18/09/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Hai ngày 18/09/2017

Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải .8 96 67
Giải .7 516 204
Giải .6 0739
2903
9498
6545
7823
3062
Giải .5 9344 7066
Giải .4 49459
28861
58428
65138
61169
17204
78947
35839
62152
54165
63671
50682
36262
21419
Giải .3 92697
52492
12453
77524
Giải .2 73164 56477
Giải .1 57346 32251
Đặc Biệt 591977 728912