Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Hai ngày 13/11/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Hai ngày 13/11/2017

Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải .8 13 95
Giải .7 371 896
G.6 0457
0945
3003
1575
6026
3109
Giải .5 0686 1982
Giải .4 28760
97264
05012
83173
75928
88199
25559
40833
98080
30403
90240
54650
68518
17429
Giải .3 07985
99548
52475
44236
Giải .2 53089 50258
Giải .1 88344 25946
Đặc Biệt 239252 242294