Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Ba ngày 12/09/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Ba ngày 12/09/2017

Đắc Lắc Quảng Nam
Giải .8 71 91
Giải .7 633 216
Giải .6 8983
9188
7556
6265
5761
7857
Giải .5 6716 3027
Giải .4 23808
50698
25059
09546
00241
82607
83758
02925
53783
44289
69580
37604
03346
84058
Giải .3 27855
59588
36862
77344
Giải .2 43265 36937
Giải .1 27322 84222
Đặc Biệt 970875 987529