Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Chủ Nhật ngày 27/08/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Chủ Nhật ngày 27/08/2017

Khánh Hòa Kon Tum
Giải .8 28 41
Giải .7 582 722
Giải .6 9701
5509
9553
1942
1631
1057
Giải .5 2706 0016
Giải .4 70535
17290
96967
72266
32364
12016
62584
32488
44986
69928
26620
32142
05244
28239
Giải .3 31911
34240
62740
41134
Giải .2 76576 03101
Giải .1 66364 45402
Đặc Biệt 576739 917941