Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Chủ Nhật ngày 24/09/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Chủ Nhật ngày 24/09/2017

Khánh Hòa Kon Tum
Giải .8 62 46
Giải .7 764 237
Giải .6 7077
3903
3360
1326
6358
4014
Giải .5 4089 7970
Giải .4 52943
13864
99738
13171
91102
47173
22800
62322
16396
77992
78416
23659
12686
57390
Giải .3 38508
68445
26782
51681
Giải .2 20396 86089
Giải .1 33939 26020
Đặc Biệt 664735 856022