Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Chủ Nhật ngày 17/09/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Chủ Nhật ngày 17/09/2017

Khánh Hòa Kon Tum
Giải .8 94 44
Giải .7 162 995
Giải .6 9987
5135
3261
5028
7199
5420
Giải .5 2299 4628
Giải .4 59060
07315
37820
21134
40082
35759
66951
41354
40574
35087
39503
26425
34118
89001
Giải .3 35434
66725
34866
96675
Giải .2 84995 00124
Giải .1 62486 29439
Đặc Biệt 402475 092080