Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Chủ Nhật ngày 12/11/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Chủ Nhật ngày 12/11/2017

Khánh Hòa Kon Tum
Giải .8 84 03
Giải .7 199 999
Giải .6 3057
0766
5437
8344
7735
6561
Giải .5 4737 8827
Giải .4 39484
41890
16542
77538
78761
54145
65515
69953
63828
66459
11880
77919
30154
26573
Giải .3 01849
74482
28829
70271
Giải .2 59146 56137
Giải .1 17083 87820
Đặc Biệt 394543 211319