Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 20/09/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 20/09/2017

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 07873 0 0
Giải 1 59472 1 0, 2
Giải 2 89795 29700 2 1, 1
Giải 3 65810 85183 80242
49512 96035 55050
3 2, 5
4 2, 5, 5
Giải 4 1677 4321 6545 8887 5 0, 0
Giải 5 0872 4060 4191
7732 9562 9499
6 0, 2, 5
7 2, 2, 3, 6, 7
Giải 6 145 221 165 8 3, 7
Giải 7 50 95 97 76 9 1, 5, 5, 7, 9
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 5CG 7CG 14CG