Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 17/05/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 17/05/2017

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 89370 0 1
Giải 1 73044 1 3
Giải 2 91392 78850 2 4, 6, 9
Giải 3 06858 03361 47744
93298 42624 39990
3 1, 3, 6, 6
4 0, 4, 4
Giải 4 4773 8133 5864 2201 5 0, 0, 8
Giải 5 5540 2870 5563
9150 8172 5631
6 1, 3, 4, 9
7 0, 0, 2, 3
Giải 6 069 936 829 8
Giải 7 26 99 13 36 9 0, 2, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1VN 4VN 11VN