Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 15/11/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 15/11/2017

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 27798 0 1, 7
Giải 1 48624 1 0, 5, 5, 6
Giải 2 86749 31647 2 1, 4
Giải 3 80693 33090 50176
26177 63546 05476
3 6
4 6, 7, 9
Giải 4 6401 8779 5579 6562 5 4, 6, 9
Giải 5 2916 4359 0570
2415 9156 3575
6 2
7 0,5,6,6,7,9,9
Giải 6 092 954 636 8
Giải 7 10 07 21 15 9 0, 2, 3, 8
Mã trúng Đặc Biệt: 4FL 11FL 13FL