Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 14/06/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 14/06/2017

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 40909 0 1, 6, 6, 9
Giải 1 84829 1 0, 5
Giải 2 42821 45194 2 1, 5, 7, 9
Giải 3 80601 64206 04182
71606 73646 64748
3 2, 3, 9
4 1, 6, 8
Giải 4 9856 4675 4639 0389 5 6, 8
Giải 5 8462 1125 1333
7241 3010 9058
6 2, 6
7 0, 5
Giải 6 899 366 687 8 2, 7, 9
Giải 7 27 70 15 32 9 4, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5XY 7XY 9XY