Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 11/10/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 11/10/2017

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 00090 0 1, 2, 6, 7, 9
Giải 1 84178 1 1, 2, 8
Giải 2 55911 27775 2 4, 6, 8
Giải 3 68828 04259 59502
15331 66330 09068
3 0, 1, 4
4 3, 8
Giải 4 3193 6224 3312 7409 5 6, 7, 9
Giải 5 5634 3157 9126
5965 0618 3606
6 5, 5, 8
7 5, 8
Giải 6 465 148 156 8
Giải 7 01 07 43 95 9 0, 3, 5
Mã trúng Đặc Biệt: 10DE 11DE 13DE