Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 05/09/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 05/09/2017

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 70059 0 1
Giải 1 75852 1 1
Giải 2 47728 28558 2 3,5,6,7,8,9
Giải 3 51762 44282 88798
91933 63096 16183
3 3, 8
4
Giải 4 1567 2411 8252 6538 5 0,2,2,8,8,9
Giải 5 1626 6860 0499
0977 0827 1001
6 0, 0, 2, 4, 7
7 7
Giải 6 064 425 450 8 2, 3
Giải 7 29 58 23 60 9 6, 8, 9
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 4BA 7BA 12BA