Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 06/09/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 06/09/2017

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 34369 0 1, 1, 8
Giải 1 38830 1 3, 4
Giải 2 66977 81491 2 0, 6, 8
Giải 3 49213 63826 49920
22266 47089 92295
3 0, 3, 6
4 0, 6
Giải 4 6253 1785 2801 2370 5 3
Giải 5 9328 1787 3833
3214 3308 0036
6 2, 6, 9, 9
7 0, 6, 7, 7
Giải 6 946 501 369 8 5, 7, 9
Giải 7 62 40 77 76 9 1, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1CZ 4CZ 11CZ