Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 05/07/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 05/07/2017

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 72716 0 4, 6
Giải 1 97658 1 6
Giải 2 62059 28275 2 0, 4
Giải 3 01950 64448 73670
16706 52181 94404
3 0
4 0, 5, 8, 8
Giải 4 2191 0340 1445 0682 5 0, 0, 8, 9, 9
Giải 5 2866 9048 1420
7991 0159 2668
6 6, 8
7 0, 5, 7, 8
Giải 6 878 187 296 8 1, 2, 7
Giải 7 24 50 77 30 9 1, 1, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8YX 9YX 14YX