Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 02/08/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 02/08/2017

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 60280 0 0, 4
Giải 1 62587 1 0, 4, 7, 7
Giải 2 70292 61894 2 2
Giải 3 73780 93422 33180
12052 80057 57434
3 4, 4
4 8
Giải 4 0289 6390 2600 2517 5 2, 4, 7, 8
Giải 5 7317 5848 3578
5058 3274 9494
6 4
7 4, 8
Giải 6 854 210 604 8 0,0,0,2,7,9
Giải 7 64 82 14 34 9 0, 2, 4, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6AS 9AS 14AS