Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư 29/11/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư 29/11/2017

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 95375 0 3, 7
Giải 1 37847 1 1, 7
Giải 2 81939 10577 2 2
Giải 3 26430 79285 01711
03658 76856 41238
3 0,0,3,3,4,4,7,8,9
4 0, 5, 7
Giải 4 0893 6730 5122 9837 5 6, 8
Giải 5 9003 2733 3370
1271 3533 7034
6 1
7 0, 1, 5, 7
Giải 6 261 517 307 8 1, 5
Giải 7 45 34 81 40 9 3
Mã trúng Đặc Biệt: 9GR 11GR 15GR