Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư 22/11/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư 22/11/2017

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 83824 0 2, 3, 7
Giải 1 89577 1 9, 9, 9
Giải 2 76933 21730 2 2, 4, 7, 8
Giải 3 67528 90161 62863
43519 28888 18438
3 0, 3, 3, 7, 8
4
Giải 4 2364 5922 2690 3219 5 4, 5
Giải 5 7482 2319 7403
0854 9007 0133
6 1, 3, 4, 7
7 4, 7
Giải 6 374 827 837 8 2, 4, 8
Giải 7 02 55 84 67 9 0
Mã trúng Đặc Biệt: 4FA 7FA 11FA