Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 30/06/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 30/06/2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 56409 0 3, 9
Giải 1 35382 1 9, 9
Giải 2 17963 97793 2
Giải 3 27932 21644 71290
98496 74299 03841
3 2, 7
4 1, 1, 1, 4, 8
Giải 4 7837 3583 8165 2019 5 5, 8
Giải 5 5303 4577 4781
4941 6141 9769
6 3, 4, 5, 9
7 3, 7
Giải 6 073 555 164 8 1, 2, 3, 6
Giải 7 86 19 48 58 9 0, 3, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1YR 2YR 3YR