Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 29/09/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 29/09/2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 56766 0 1, 3, 5, 7, 7
Giải 1 88557 1 2, 6, 7, 8
Giải 2 80868 66735 2 2, 5, 9
Giải 3 92307 00216 88262
59625 11612 62399
3 1, 5, 8
4
Giải 4 6629 1370 4007 7601 5 2, 7
Giải 5 0118 0022 2138
3177 4205 7652
6 2, 6, 8, 8
7 0, 2, 6, 7
Giải 6 272 468 490 8
Giải 7 03 31 17 76 9 0, 9
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 7DV 10DV 12DV