Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 28/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 28/04/2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 26852 0 0, 9
Giải 1 99957 1 0,1,2,2,5,6,7,7
Giải 2 01212 84009 2 2, 3, 5, 7
Giải 3 27717 07115 21241
42700 19390 62911
3 2, 2, 5
4 1
Giải 4 6512 1162 3732 1632 5 1, 2, 7
Giải 5 0777 2235 7327
6098 1010 2416
6 2, 6, 9
7 7
Giải 6 622 725 217 8
Giải 7 51 69 23 66 9 0, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4UQ 8UQ 15UQ