Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 25/08/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 25/08/2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 87899 0 0, 3, 4, 4
Giải 1 Giải
Giải 2 12497 31190 2 1
Giải 3 72564 45958 49137
53298 51488 46500
3 0, 1, 4, 4, 7
4 2, 6
Giải 4 8577 4857 8634 2221 5 3, 7, 8
Giải 5 5430 7204 1212
6004 8594 5303
6 4, 7
7 7
Giải 6 967 510 753 8 8
Giải 7 42 94 31 34 9 0,4,4,7,8,9
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 1BP 2BP 14BP