Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 22/09/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 22/09/2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 10587 0 5, 7, 8, 9
Giải 1 13786 1 1, 3, 4
Giải 2 06122 60609 2 2, 6
Giải 3 59008 95265 23599
43844 42567 09541
3 5, 6, 8, 9
4 1, 4, 9
Giải 4 1726 4539 2849 2913 5 5, 5
Giải 5 0762 1611 0996
5255 4014 0407
6 2, 5, 7
7 2, 9
Giải 6 979 336 305 8 6, 7
Giải 7 72 55 35 38 9 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5CE 6CE 11CE