Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 17/11/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 17/11/2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU  ĐUÔI
Đặc Biệt 35408 0 2,3,5,6,8,9
Giải1 40368 1 4, 6
Giải 2 86786 95505 2 0,3,3,3,6,9
Giải3 13378 44053 68347
89750 70764 21026
3 0, 7
4 7, 9
Giải4 6706 7720 8116 5849 5 0, 3, 8
Giải 5 9014 9137 1429
1230 4523 0723
6 4, 8
7 8
Giải 6 309 989 023 8 6, 9
Giải7 92 58 03 02 9 2
Mã trúng Đặc Biệt: 6FH 9FH 10FH