Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 16/06/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 16/06/2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 05480 0 2, 2, 4, 6, 8
Giải 1 81804 1
Giải 2 40688 11954 2 1, 3, 5
Giải 3 91141 61137 05799
90202 01193 68370
3 0, 5, 7, 8
4 1, 3, 4
Giải 4 5543 5562 4938 8502 5 4, 7
Giải 5 7421 1706 9067
3325 3708 9279
6 2, 7
7 0, 9
Giải 6 184 523 544 8 0, 4, 8, 9
Giải 7 35 30 89 57 9 3, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4YA 7YA 10YA