Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 15/09/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 15/09/2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 66956 0 0,1,1,2,7,8
Giải 1 37201 1 3, 4, 5
Giải 2 46333 20813 2
Giải 3 62258 26714 71492
57274 90290 94373
3 3, 9
4
Giải 4 9002 4192 7508 6553 5 3, 4, 4, 6, 8
Giải 5 7363 5754 2176
6939 7900 9684
6 3
7 3, 4, 6, 7, 7
Giải 6 607 377 277 8 4, 9
Giải 7 01 89 15 54 9 0, 2, 2
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 6CN 11CN 12CN