Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 10/11/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 10/11/2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 70523 0 0
Giải 1 07065 1 0,1,1,4,5,6
Giải 2 27311 97860 2 3, 8, 9
Giải 3 21279 53328 31510
18793 11290 85963
3 0
4 7
Giải 4 7216 4560 1969 0247 5 1
Giải 5 5860 7980 2329
6511 1715 3751
6 0,0,0,3,3,5,9
7 4, 9
Giải 6 914 163 130 8 0, 2, 5
Giải 7 85 74 82 00 9 0, 3
Mã trúng Đặc Biệt: 1FR 6FR 8FR