Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 08/09/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 08/09/2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 00730 0 1, 2, 5, 6
Giải 1 73457 1 1, 5, 9
Giải 2 02715 92364 2 0, 3, 5, 8
Giải 3 74269 36941 85428
09399 00745 43274
3 0, 5
4 1, 1, 5
Giải 4 4393 7401 8906 6925 5 7
Giải 5 7761 6320 9319
7435 8160 6802
6 0, 1, 2, 4, 9
7 4
Giải 6 141 505 798 8 0
Giải 7 23 80 11 62 9 3, 8, 9
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 8CX 10CX 11CX