Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 06/10/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 06/10/2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 58309 0 0, 0, 9
Giải 1 21479 1 3, 5
Giải 2 07628 69872 2 0, 0, 2, 6, 8
Giải 3 89649 84200 16298
66783 92938 72420
3 1, 8
4 6, 9
Giải 4 3300 1615 2646 3520 5 0
Giải 5 2197 5250 7922
8291 7093 5378
6 6
7 0, 2, 3, 8, 9
Giải 6 473 782 726 8 2, 3
Giải 7 31 13 70 66 9 1, 3, 7, 8
Mã trúng Đặc Biệt: 2DL 4DL 6DL