Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu 24/11/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu 24/11/2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)   

ĐẦU  ĐUÔI
Đặc Biệt 43268 0 3
Giải 1 30019 1 9
Giải 2 51531 88791 2 3
Giải 3 95775 15535 91240
31284 42636 67661
3 1, 4, 5, 6
4 0, 1, 3, 6
Giải 4 8003 4190 9046 7491 5 0, 4, 9
Giải 5 8150 1423 2861
5776 4186 9184
6 1, 1, 8
7 5, 6, 8
Giải 6 459 696 234 8 4, 4, 6
Giải 7 54 41 78 43 9 0, 1, 1, 6
Mã trúng Đặc Biệt: 9GY 10GY 12GY