Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 31/08/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 31/08/2017

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 30454 0 1
Giải 1 20083 1 0, 3, 4
Giải 2 64766 53814 2 4, 6, 9
Giải 3 65629 76126 11284
69059 11331 53283
3 1, 3, 6
4 3
Giải 4 4213 2188 3901 8970 5 4, 9
Giải 5 8633 9436 7062
4610 7990 6367
6 2, 6, 7, 7
7 0, 3, 6
Giải 6 676 343 995 8 3, 3, 4, 7, 8
Giải 7 73 67 24 87 9 0, 5
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 3BG 5BG 8BG