Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 29/06/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 29/06/2017

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 33512 0 2, 3, 8
Giải 1 24902 1 2,4,4,7,9,9
Giải 2 71034 24619 2 0,6,6,7,9,9
Giải 3 30353 56543 61856
93619 22827 21114
3 4, 6
4 3, 9
Giải 4 9529 9260 0466 4403 5 3, 6
Giải 5 7626 6817 5749
7181 9929 9793
6 0, 6, 6
7
Giải 6 714 808 166 8 1
Giải 7 26 36 20 93 9 3, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1YQ 7YQ 12YQ