Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 27/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 27/04/2017

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 24363 0 3, 9
Giải 1 37495 1 8
Giải 2 39103 59626 2 5, 6, 6, 6
Giải 3 55295 51653 34318
17096 10350 10442
3 7
4 1, 2, 7
Giải 4 6957 2679 6363 8909 5 0, 3, 3, 7
Giải 5 8125 0762 7373
8747 6293 0864
6 1, 2, 3, 3, 4
7 3, 9
Giải 6 526 726 837 8
Giải 7 98 53 61 41 9 3, 5, 5, 6, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1UP 6UP 13UP