Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 18/05/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 18/05/2017

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 35236 0
Giải 1 74548 1 0, 7
Giải 2 23357 83721 2 1, 4, 8
Giải 3 58993 12639 74328
76510 08724 97274
3 1,2,5,6,9,9,9
4 1, 5, 8
Giải 4 5541 7539 2487 5535 5 7
Giải 5 6979 2775 5332
7431 6271 4145
6 9
7 1, 4, 5, 9
Giải 6 697 869 680 8 0, 4, 7
Giải 7 39 94 84 17 9 3, 4, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10VP 12VP 14VP