Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 16/11/2017

 

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 16/11/2017

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU  ĐUÔI
Đặc Biệt 24750 0
Giải 1 79651 1 2, 6, 6, 7
Giải 2 48686 74981 2 6
Giải 3 74746 15197 68457
64626 31017 10599
3 1
4 3, 5, 6, 9
Giải 4 6749 3943 3212 6968 5 0,0,1,7,8,9,9
Giải 5 5273 3287 6159
6971 0045 1416
6 8
7 1, 3
Giải 6 158 280 016 8 0, 1, 6, 7
Giải 7 50 31 59 95 9 5, 7, 9
Mã trúng Đăc Biệt : 15FK