Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 15/06/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 15/06/2017

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 38171 0 3, 6
Giải 1 86762 1 0, 2, 5
Giải 2 67325 72464 2 5, 5, 5
Giải 3 33710 70003 52875
28995 26085 12643
3
4 3, 3, 5
Giải 4 9882 2645 8515 4325 5 0, 9
Giải 5 1784 6006 4659
8983 0950 1190
6 2, 4, 6
7 1, 5, 9
Giải 6 796 666 043 8 2, 3, 4, 4, 5
Giải 7 25 12 84 79 9 0, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1XZ 3XZ 13XZ