Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 12/10/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 12/10/2017

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 49604 0 4, 9
Giải 1 38483 1 0, 8
Giải 2 21109 48036 2 3
Giải 3 26483 87910 20836
65495 13194 29745
3 0, 0, 6, 6
4 5
Giải 4 7771 2018 5692 7376 5 1, 9
Giải 5 8759 0366 8081
5577 9930 7672
6 2, 6
7 1,1,2,2,6,7
Giải  6 672 062 680 8 0, 1, 3, 3
Giải 7 30 71 51 23 9 2, 4, 5
Mã trúng Đặc Biệt: 11DC