Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 09/11/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 09/11/2017

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 04327 0 0, 4, 5
Giải 1 25247 1 4
Giải 2 37762 44298 2 1, 5, 7
Giải 3 91332 31663 70765
31498 88857 29694
3 2
4 2, 7
Giải 4 2254 8452 7904 3714 5 2, 2, 4, 4, 7
Giải 5 3864 5552 3154
7942 9825 8375
6 2,3,4,4,5,9
7 5, 7, 9
Giải 6 105 164 500 8
Giải 7 21 69 79 77 9 4, 8, 8
Mã trúng Đặc Biệt: 1FS