Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 07/09/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 07/09/2017

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 50363 0 0,2,3,5,5,9
Giải 1 49916 1 6, 6, 6
Giải 2 59073 81116 2 2, 3
Giải 3 31235 17059 36623
31502 35803 75454
3 4, 5
4 1, 3, 4
Giải 4 8474 0444 8074 6843 5 4, 9
Giải 5 4205 3579 7905
9334 3722 8600
6 1, 3
7 3, 4, 4, 9
Giải 6 799 161 409 8 1
Giải 7 81 16 94 41 9 4, 9
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 7CY 9CY 13CY