Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 24/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 24/04/2017

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 80384 0 2, 9
Giải 1 94795 1 0,4,5,7,9,9
Giải 2 39622 41123 2 0, 2, 3, 6, 9
Giải 3 19014 80429 62284
88419 41086 30802
3 0, 1, 2, 6
4 1, 2
Giải 4 7872 4165 3593 5526 5
Giải 5 6141 1630 7617
7320 4815 3968
6 5, 8
7 2
Giải 6 319 842 110 8 4, 4, 6
Giải 7 36 32 31 09 9 3, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8UL 9UL 11UL