Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 18/09/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 18/09/2017

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 58601 0 1, 5, 6, 6, 8
Giải 1 01065 1 0, 2, 5, 5
Giải 2 77469 39108 2 1, 2
Giải 3 41696 30033 16039
02751 65330 24921
3 0, 3, 7, 9
4
Giải 4 0681 3372 3812 0506 5 1, 6
Giải 5 8605 6956 2015
2097 6372 5389
6 1, 5, 9
7 2, 2
Giải 6 106 461 410 8 1, 3, 9
Giải 7 83 22 37 15 9 6, 7
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 8CK 12CK 15CK