Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 15/05/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 15/05/2017

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc Biệt 95749 0 5, 6, 7
Giải 1 95386 1
Giải 2 35952 86272 2 2, 4, 9
Giải 3 89532 68740 01644
82305 19536 58706
3 1, 2, 6
4 0, 4, 4, 9, 9
Giải 4 3896 6955 1594 1131 5 2, 5, 5, 8
Giải 5 9571 2424 2107
2990 7389 1255
6 2
7 1, 2
Giải 6 258 483 322 8 3, 6, 9
Giải 7 29 62 49 44 9 0, 4, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3VL 6VL 14VL